Stedelijke mix

De eerste essentie van het Nieuwe Stadsbouwhuis is dat er een interessante, dynamische plek ontstaat. De mix van functies, bewoners en bezoekers zorgt daar voor.

Het binnenplein van het gebouw is een natuurlijke, centrale ontmoetingsplek. Alles in het Nieuwe Stadsbouwhuis komt hier samen. De drie liften en trappenhuizen die er op uit komen ontsluiten de verschillende functies, waaronder:

 

Wonen
Sociale en middeldure huurwoningen, maar ook koopwoningen krijgen hier een plek. De koopwoningen vallen in twee categorieën:

  • Woningen voor kleinschalige collectieven. Voor bijvoorbeeld ouderen, of voor starters via www.hetnieuwecollectief.nl
  • Kluswoningen. We nemen de naam van het Stads-Bouw-Huis letterlijk en bieden handige Leidenaren casco-kluswoningen aan, zoals bij www.eenblokstad.nl

In ons voorstel komen ongeveer 30 sociale huurwoningen, 30 middeldure huurwoningen en 30 koopwoningen in het Nieuwe Stadsbouwhuis.

 

Maatschappelijke (woon)functie
Een deel van het gebouw kan worden gebruikt voor een maatschappelijke (woon)functie. Wij geloven in de kracht van het aantrekken van verschillende bewoners, bezoekers en gebruikers en verwachten dat dit de hechting en het eigenaarschap binnen het gebouw vergroot.

 

Kleinschalige horeca
Reuring, zonder overlast. Het Singelpark is een fantastische plek om samen te komen en van de avondzon en het park te genieten, ideaal voor kleinschalige horeca.

 

Creatieve kennisontwikkeling
Voor de nieuwe Rembrandt, Jan Steen, Descartes of Armin van Buuren bieden we de ruimte om zich te ontwikkelen én te laten zien. Met het Nieuwe Stadsbouwhuis als een soort een stad in het klein, is er aan inspiratie en publiek geen gebrek.

Kluswoning (transformatie Eén Blok Stad – Rotterdam)

Voor en door Leidenaren

Wij geloven in de positieve effecten van het bij elkaar brengen van verschillende mensen. Dit is het speelveld van de stad! Het zorgt voor interactie, inspiratie en samenhorigheid.

Op het binnenplein wordt ontmoet, in de woningen kunnen mensen zich terug trekken. Stedelijk dus, maar ook ontspannen. Kortom: de leuke aspecten van het wonen in een stad, maar zonder bemoeienis of overlast.

Het gebouw is dus voor verschillende Leidenaren, bewoners en bezoekers. Het wordt een smeltkroes die door diezelfde mensen in stand gehouden. Het gaat om de synergie tussen die verschillende mensen: een meltingpot, met een stedelijk karakter: dát wordt het Nieuwe Stadsbouwhuis.